BỘ NN&PTNN: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÔM NƯỚC LỢ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

BỘ NN&PTNN: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÔM NƯỚC LỢ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

BỘ NN&PTNN: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÔM NƯỚC LỢ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

BỘ NN&PTNN: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÔM NƯỚC LỢ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

BỘ NN&PTNN: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÔM NƯỚC LỢ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030
BỘ NN&PTNN: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÔM NƯỚC LỢ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

BỘ NN&PTNN: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TÔM NƯỚC LỢ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030

  Ngày 30/08/2018, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ký Quyết định số 3475/BNN-QĐ-TCTS phê duyệt Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030.

  Theo đó, đến năm 2030 của ngành tôm nước lợ Việt Nam là giữ ổn định diện tích nuôi tôm là 750.000 ha với sản lượng tôm nuôi đạt trên 1.300.000 tấn, trong đó diện tích nuôi tôm sú là 600.000 ha, sản lượng 550.000 tấn, diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 150.000 ha, sản lượng đạt trên 750.000 tấn. Ngành tôm lợ Việt Nam sẽ chủ động gia hóa, chọn tạo và sản xuất đạt 100% số tôm sú và tôm thẻ chân trắng bố mẹ phục vụ sản xuất trong nước. Phấn đấu đến năm 2030, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu tôm nước lợ đạt trên 12 tỷ USD.

  Mục tiêu phát triển ngành nuôi tôm nước lợ thành ngành công nghiệp hiện đại, đồng bộ và hiệu quả thông qua việc thu hút đầu tư, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị thương mại của các sản phẩm tôm ( tôm sú - Penaeus monodon và tôm thẻ chân trắng - Litopenaeus vannamei), góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2030

HOÀI ANH

( Tạp chí Người Nuôi Tôm)


Bài viết khác

Tin tức nổi bật

Copyright © 2018 Công ty TNHH Đại An Thái. Design by Nina.vn
0989.598.887
x
Giỏ hàng của bạn
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
zalo