Sản phẩm cho Tôm » Nhóm Xử lý môi trường
BIO GREEN

Xử lý chất hữu cơ đáy ao, làm sạch các chất lơ lửng trong nước, tạo màu nước đẹp, ổn định môi trường.

DRT

 Chuyên diệt rong,tảo độc, lap lap trong ao nuôi

BACILLUS

Vi sinh: Phân hủy mùn bã, chất hữu cơ, hấp thu khí độc trong ao nuôi

DeO YUCCA

Y.ca bột-Mỹ: hấp thu khí độc nhanh, cấp cứu tôm nổi đầu

GREEN

Gây màu nước nhanh trong ao nuôi, ổn định màu nước

DeO YUCCA Bột -Hạt (Yucca Zeo)

Yucca Zeo : Dạng bột, hạt: Hấp thụ khí độc trong ao nuôi

EDTA ONE

Khử kim lọai nặng, độc tố trong ao nuôi

COPPER 92

Diệt rong đuôi chồn, tảo độc

ZEOLITE Indo Bột-Hạt

Zeolite: Dạng bột, hạt: Hấp thu khí độc trong ao nuôi

DAT-ANKALIN

Tăng độ kiềm trong ao nuôi

 
Trang:  [ 1   2    3